logo thumb dgep

Eliberarea cartii de identitate provizorii

INFORMAŢII GENERALE:

Cartea provizorie de identitate se eliberează numai în cazurile prevăzute de lege şi în codiţii speciale:

a) cand solicitantul nu deţine acte de stare civilă (lipsa certificat de naştere, certificat de casătorie, dovadă divort);

b) solicitantul nu deţine acte pentru spaţiul de locuit.

Solicitantul se va prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de care aparţine.


ACTE NECESARE:

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 11(se listează pe o singură foaie A4, faţă – verso); 

2. Certificat de naştere;

3. Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă;

4. Actul de spaţiu prin se care face dovada domiciliului;

5.Certificatele de naştere ale copiilor în vârstă mai mică de 14 ani (care nu posedă carte de identitate;

6.Trei fotografii marimea ¾ cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;

7.Chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu;

 


Valabilitatea unei cărţi provizorii de identitate este de 1 an.