logo thumb dgep

Eliberarea primului act de identitate dupa 18 ani

ACTE NECESARE:

 

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate - Anexa 11(se listeaza pe o singura foaie A4, fata - verso); 

 

2. Declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata, apartine solicitantului;

 

3. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;

 

4. Certificatul de naștere;

 

5. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;