logo thumb dgep

Carte de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde stabilesc domiciliul, cu următoarele documente:

Documentele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate

*La eliberarea actului de identitate, paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.