logo thumb dgep

Taxe

Potrivit HCJ 258 din 15.12.2023 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă şi de evidenţă a persoanei prestate de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, se stabilesc urmatoarele taxe speciale:

 

Nr. crt. 

TAXA 

CUANTUM 

1.

Taxă specială pentru activitaţile de evidentă a persoanei prestate de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanei

21 lei

2.

Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în regim de urgenţă (în termen de 3 zile lucratoare, de la data înregistrării cererii) – Se adaugă la valoarea de 21 de lei

10 lei

3.

Taxă pentru eliberarea adeverinţei privind existenţa domiciliului în ţară (Această taxă cuprinde Taxa pentru furnizare date 21 lei 31 lei și taxa pentru urgentare cerere  10 lei

31 lei

 

 

Taxele se pot achita la casieria instituției sau în contul Direcției Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, deschis la Trezoreria Constanța: RO96TREZ23121G335000XXXX