logo thumb dgep

Taxe

Potrivit HCJ 258 din 15.12.2023 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, se stabilesc urmatoarele taxe speciale:

Nr. crt. 

TAXA 

CUANTUM 

1.*

Taxă pentru analiza dosarului in vederea avizarii transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetaţenilor români, întocmite de autorităţile străine

250 lei

2.*

Taxă pentru analiza dosarului în vederea avizării transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetaţenilor români, întocmite de autorităţile străine, în regim de urgenţă (în termen de 3 zile lucratoare de la data înregistrării cererii)

550 lei

3.*

Taxă pentru procesarea şi analiza dosarului în vederea soluţionării cererii de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă

400 lei

4.*

Taxă pentru procesarea şi analiza dosarului în vederea soluţionării cererii de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă, în regim de urgenţă (în termen de 7 zile lucratoare de la data înregistrării cererii)

700 lei

 

 *Taxele se pot achita la casieria instituției sau în contul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, deschis la Trezoreria Constanța: RO96TREZ23121G335000XXXX