logo thumb dgep

Carte de identitate pe bază de procură

 DOCUMENTE NECESARE PENTRU: ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PE BAZA DE PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI AFLAȚI TEMPORAR ÎN STRĂINĂTATE

 

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate, precum și motivul/motivele eliberării acesteia (expirare, pierdere, schimbare domiciliu, etc).

          Persoana împuternicită se va prezenta la serviciul evidenţă persoane cu procura specială împreună cu documentele SOLICITANTULUI:

Documentele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate